Den här texten kan innehålla formateringskoder som byts ut mot värden från listans uppsättning. För detaljer, se Pythons formateringsregler (engelska). Giltiga koder är: