Denna sida innehåller några av de e-postbrev till listan %(listname)s som hålls tillbaka för godkännande. Nu visar den %(description)s

Välj önskat beslut för varje förfrågan. När du är klar, klicka på Utför. Närmare instruktioner hittar du här.

Du kan också visa en översikt över alla förfrågningar som väntar på ett avgörande.