Personlig medlemside for på listen

Medlemsstatus, passord, og innstillinger for på epostlisten .

Bytte epostadresse på
Du kan bytte ut den epostadressen du har meldt inn på listen ved å skrive inn en annen epostadresse i feltene nedenfor. Merk at en epost med nærmere instruksjoner vil da bli sendt til den nye adressen. Endringene trer ikke i kraft før du har bekreftet dem. Du har på deg til å bekrefte endringen.

Du kan også oppgi eller endre navnet ditt på listen (f.eks Ola Normann).

Hvis du vil endre epostadressen din for alle epostlistene du er påmeldt på , kryss av for Endre alle lister.

Ny epostadresse:
Epostadresse en gang til:
Ditt navn (valgfritt):

Endre min epostadresse på alle lister jeg er medlem av

Melde deg av Andre lister du er medlem av på
Kryss av i avkrysningsboksen og klikk følgende knapp for å melde deg av denne epostlisten. MERK: Du vil umiddelbart bli meldt ut av listen!

Du kan velge å se alle lister du er påmeldt, slik at du kan gjøre samme endringer på flere lister på en gang.

Ditt passord for

Har du glemt passordet ditt?

Trykk på denne knappen for å få passordet ditt tilsendt på epost.

Bytte passord

Nytt passord:
Nytt passord en gang til:

Endre passordet for alle lister jeg er medlem av på .

Dine innstillinger for

Gjeldende innstillinger er valgt.

Merk at noen av innstillingene har et Bruk på alle valg. Krysser du av for det, vil alle lister du er medlem av på også få innstillingen satt slik som du setter den her. Klikk på Vise andre lister jeg er medlem av ovenfor for å se hvilke andre epostlister du er medlem av.

Motta meldinger

Sett denne til Ja for å motta epost som sendes til denne listen. Sett den til Nei hvis du i en periode ikke ønsker å motta epost som sendes til listen, men likevel ønsker å være medlem av listen. (kan være nyttig f.eks. hvis du skal på ferie) Setter du den til Nei, må du huske å sette den tilbake igjen, for den vil ikke bli satt tilbake til Ja automatisk.

Ja
Nei

Bruk på alle

Sammendrag-modus

Setter du på sammendrag-modus, vil du med jevne mellomrom (vanligvis en gang om dagen, muligens flere ganger, det kommer an på hvor mye som sendes til listen) få en samle-epost som inneholder alle meldinger som blir sendt til listen, istedenfor å få hver enkelt melding. Hvis du bytter fra sammendrag-modus til normal- modus, vil du muligens allikevel få en siste epost med sammendrag selv om du allerede da vil begynne å motta alle meldinger som kommer til listen.

Av
Motta sammendrag som ren tekst eller i MIME-format?

Det kan være epostleseren din ikke støtter sammendrag i MIME-format. Å motta sammendrag i MIME-format anbefales, men får du problemer med å lese epost i det formatet, kan du velge ren tekst her.

MIME
Ren tekst

Bruk på alle

Motta dine egne meldinger til listen?

Vanligvis vil du motta epost som du selv sender til listen. Hvis du ikke vil motta disse, bør du velge Nei her.

Nei
Ja
Motta bekreftelse når du sender epost til listen?

Velg Ja her hvis du ønsker å få en bekreftelse hver gang du sender en epost til listen.

Nei
Ja
Få passordet ditt tilsendt jevnlig?

En gang i måneneden kan det være du får en epost som inneholder passordene for alle listene du er medlem av på dette systemet. Du kan skru av dette for denne enkelte listen her.

Nei
Ja

Bruk på alle

Vil du vises på listen over medlemmer av listen?

Når noen går inn på websiden for å se alle medlemmer av listen, vil vanligvis din epostadresse vises. (Men stavet på en måte slik at roboter som plukker opp epostadresser fra websider (og kanskje deretter sender søppel og reklame til den), ikke vil forstå at det er en epostadresse.) Velg 'Nei' her hvis du ikke vil at epostadressen din skal vises på listen.

Nei
Ja
Hvilket språk foretrekker du?

Hvilke emner vil du motta?

Ved å velge ett eller flere emner, kan du filtrere meldingene som sendes til epostlisten, slik at du kun vil motta det som kan interessere deg.

Hvis en melding ikke går under noen emner, kommer det an på innstillingen nedenfor om du vil motta meldingen eller ikke. Hvis du ikke velger noen emner her, vil du motta alle meldinger som sendes til listen.

Vil du motta meldinger som ikke går under noe emne?

Dette valget gjelder bare hvis du har valgt et eller flere emner ovenfor. Det avgjør om du skal motta meldinger som ikke går under noen emner. Velger du Nei vil du ikke motta dem, velger du Ja vil du motta dem.

Hvis du ikke har valgt noen emner i innstillingen ovenfor, vil du motta alle meldinger som sendes til listen.

Nei
Ja
Unngå å få epost fra listen som også er adressert direkte til deg?

Du kan velge hva som skal skje dersom det kommer en epost til listen som i tillegg er adressert direkte til deg (dvs. din epostadresse står i To: eller Cc: feltet). Velg Ja for da å unngå å motta epost fra listen; velg Nei for likevel å motta epost fra listen.

For spesielt interesserte: Dersom listen er satt opp til å personifisere meldinger sendt til listen, og du velger å motta epost fra listen, vil hver kopi ha et X-Mailman-Copy: yes felt i meldingshodet.

Nei
Ja

Sett globalt