# File jabber4r/protocol.rb, line 537

   def Iq.gen_oob(session, to, url, desc="")

    iq = Iq.new(session, nil)

    iq.type = "set"

    iq.xmlns = "jabber:iq:oob"

    iq.data = XMLElement.new("url").add_data(url).to_s

    iq.data << XMLElement.new("desc").add_data(desc).to_s

    return iq

    #return XMLElement.new("iq", {"type"=>"set"}).add_child("query", {"xmlns"=>"jabber:iq:oob"}).add_child("url").add_data(url).to_parent.add_child("desc").add_data(data).to_parent.to_s

   end