# File jabber4r/protocol.rb, line 428

   def Iq.get_private(session,id,ename,ns)

    iq=Iq.new(session,id)

    iq.type="get"

    iq.xmlns="jabber:iq:private"

    iq.data=XMLElement.new(ename,{'xmlns' => ns});

    return iq

   end